Posts tagged ‘pertolongan allah’

4 September 2012

Bahaya Bersumpah

oleh alifbraja

1. Jangan bersumpah kecuali dgn nama Allah. Barangsiapa bersumpah dgn nama Allah dia harus jujur . Barangsiapa disumpah dgn nama Allah ia harus rela . Kalau tidak rela niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.
2. Barangsiapa merampas hak orang muslim hasil sumpahnya maka Allah mengharamkan baginya masuk surga dan mewajibkannya masuk neraka. Para sahabat bertanya Ya Rasulullah meskipun barang itu sedikit? Nabi menjawab Meskipun hanya sebatang kayu araak . {HR.

Muslim}
3. Sumpah dgn maksud melariskan dagangan adl penghapus barokah. {HR.

Bukhari dan Muslim}
4. Barangsiapa bersumpah tidak dgn nama Allah maka dia telah berbuat syirik .
5. Ada tiga kelompok orang yg kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kata tidak akan melihat tidak akan pula mensucikan mereka. Bagi mereka azab yg pedih. Abu Dzarr berkata Rasulullah mengulang-ulangi ucapannya tiga kali dan aku bertanya Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab Orang yg pakaiannya menyentuh tanah krn kesombongannya orang yg menyiarkan pemberiannya dan orang yg menjual dagangannya dgn sumpah palsu.
6. Barangsiapa mengangkat sumpah terhadap suatu perkara kemudian dia mengetahui sesuatu yg lbh baik maka hendaklah dia menebus sumpahnya dan mengemukakan apa yg lbh baik .

Keterangan:
Kafarat sumpah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur’an sebagai berikut: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yg tidak dimaksud tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yg kamu sengaja maka kafarat sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin yaitu dari makanan yg biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adl kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah . Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur .
7. Berhati-hatilah jangan kamu banyak bersumpah dalam penjualan. Itu memang melariskan jualan tapi menghilangkan barokahnya . {HR.

Muslim}

Iklan
15 Agustus 2012

Air mata rosululloh

oleh alifbraja

Air mata rosululloh

keyword-
imagesOleh : Fuad Kauma Tangisan ketakutan inilah yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW, dalam munajatnya kepada Allah, diantara tangisan itu adalah : 1. Air mata Rasulullah menjelang perang Badar. Nabi Muhammad menangis dalam shalatnya menjelang perang Badar, dalam usahanya memohon pertolongan Allah agar kaum muslimin diberikan kemenangan, untuk mengembalikan wibawa kaum muslim dari penindasan dan penghinaan kaum kafir Quraisy. 2. Air mata Rasulullah melihat jasad Mush’ab. Mush’ab meninggal pada perang Badar, sebagai Duta Islam yang pertama yang menyampaikan agama tauhid. Ketika tak ada sehelai kain yang mampu menutupi jasadnya maka Rasulullah mengatakan, ‘Tutuplah ke bagian kepalanya (kain burdah), sedang kakinya tutupilah dengan rumput idzkir’. 3. Air mata Rasulullah mendengar kematian Ja’far. Sahabat Rasulullah yang meninggal pada perang Mu’tah. 4. Air mata Rasulullah atas kematian Utsman bin Mazh’un. Utsman bin Mazh’un adalah muhajiran pertama yang meninggal di Madinah, dan Nabi Muhammad mencium kening dari jasad Ustman dan berkata, ‘Semoga Allah memberimu rahmat, wahai Abu Saib. Kamu pergi meninggalkan dunia, tak satupun keuntungan yang kamu peroleh daripadanya(dunia), serta tak satupun kerugian (dunia) pun deritanya daripadamu’. 5. Air mata Rasulullah melihat jasad Hamzah. Hamzah adalah paman Rasulullah, yang meninggal pada perang Uhud, perang balasan kaum kafir atas kekalahannya pada perang Badar. 6. Air mata Rasullulah melihat Sa’ad bin Ubadah sakit. 7. Air mata Rasulullah mendengar kematian Abdullah. Sahabat nabi yang pertama kali di Baiat, Baiat terkanal dengan Baiatul Aqabah 1, dan meninggal pada saat perang Mu’tah. 8. Air mata Rasulullah mengingat nasib Husain. Saat kelahiran cucu Rasulullah yang kedua nabi Muhammad menangis sambil memangku Husain, karena Nabi telah tahu nasib Husain akan dibantai di Padang Karbala. 9. Air mata Rasulullah ketika putranya meninggal. Ibrahim adalah putra Nabi Muhammad dari istrinya yang bernama Mariyah Al-Qibthiyyah, meninggal saat berusia kurang dari 2 tahun. 10. Air mata Rasulullah terhadap kematian Ruqayyah. Ruqayyah adalah putri sulung Nabi Muhammad dari khadijah. 11. Air mata Rasulullah melihat penderitaan Fatimah. Fatima Az-Zarrah putri terakhir Rasulullah. 12. Air mata Rasulullah melihat kemelaratan Fatimah. 13. Air mata Rasulullah melihat kemurahan hati Fatimah. Sabda nabi, “Roh suci (malaikat Jibril as) telah dating padaku memberitahu bahwa pada saat Fatimah meninggal dunia, di dalam kuburnya ia akan didatangi malaikat dan ditanya, ‘Siapa tuhanmu?’ Maka Fatimah menjawab, ‘Allah tuhanku’. Dan ditanya lagi, ‘Siapa nabimu?’ Ia akan menjawab, ‘Ayahku’. “Barang siapa di kemudian hari berziarah ke pusaraku (makamku), di sama artinya mengunjungiku di kala aku masih hidup. Dan barang siapa berziarah ke makam Fatimah, dia sama dengan berziarah ke pusaraku”. 14. Air mata Rasulullah mengingat ibunya. 15. Air mata Rasulullah teringat keyatimannya. 16. Air mata Rasulullah mengingat kemalangannya. 17. Air mata Rasulullah ditinggalkan istri tercinta. 18. Air mata Rasulullah melihat kalung putrinya. 19. Air mata Rasulullah melihat pilihan Zaid bin Haritsah. 20. Zaid merupakan tawanan yang dicuri perampok kemudian di beli oleh paman Khadijah yaitu Hakim bin Hizam dan di berikan kepada Rasulullah suami Khadijah, ketika ayah dan paman zaid datang ingin menebusnya dari Rasulullah maka Zaid lebih memilih Rasulullah, kemudian Zaid diangkat anak oleh Rasulullah. 21. Air mata Rasulullah menghayati isi Al-Quran. 22. Air mata Rasulullah mendengar peringatan. 23. Air mata Rasulullah mengingat siksaan wanita. 24. Air mata Rasulullah mengingat nasib umatnya. 25. Air mata Rasulullah mengingat hari hisab. 26. Air mata Rasulullah dalam mensyukuri nikmat. 27. Air mata Rasulullah dalam shalat gerhana matahari. 28. Air mata Rasulullah mendengar protes seorang ayah. 29. Air mata Rasulullah melihat kasih sayang sahabatnya. 30. Air mata Rasulullah teringat siksaan musyrikin Quraisy. 31. Air mata Rasulullah ketika ingat neraka. 32. Air mata Rasulullah atas kematian anak Usman bin Zaid. Menangis adalah sesuatu yang alamiah dan fitrah manusia ketika hatinya sedang dirundung duka dan kesedihan. Begitu juga yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika bersedih, beliau menangis tapi tak bersuara hanya meneteskan air mata.
23 Juli 2012

Istiqamah Itu Adalah Karena Karunia Allah

oleh alifbraja

Jika kamu melihat seorang hamba yang telah ditetapkan Allah untuk menjaga wirid, tapi lama sekali datangnya pertolongan Allah kepadanya, maka janganlah meremehkan. Karena sesungguhnya engkau tidak mengerti tanda-tanda orang yang diberi jalan makrifat dan orang-orang yang dicintai-Nya, maka seandainya tidak ada warid (karunia Allah) tentu tidak ada wirid (istiqamah dalam menjalankan ibadah tertentu).

Jika seseorang telah tekun menjalankan amal ibadah – dilakukan secara kontinu – akan tetapi ia melihat tidak ada tanda-tanda keistimewaan baginya, maka janganlah ia meremehkan. Jangan lalu memandang rendah terhadap orang tersebut. Mungkin ia belum tahu akan tanda-tanda orang makrifat dan orang-orang yang dicintai Allah.

Bagi orang yang telah menempuh jalan makrifat, ia tidak butuh keistimewaan. Sesungguhnya ia telah sangat bersyukur kepada Allah, sebab baginya bisa menjalankan wirid (amalan tertentu secara kontinu) merupakan warid (karunia yang sangat besar dari Allah). Dia menyadari secara ikhlas, tanpa adanya warid (karunia) maka ia tak akan mampu menjalankan wirid.

Jadi, ‘kenikmatan’ menurut pandangan orang awam, barangkali berbeda dengan ‘kenikmatan’ yang dirasakan oleh orang-orang makrifat. Bagi orang makrifat, pertolongan Allah yang membuatnya mampu menggerakkan dirinya secara kontinu menjalankan wirid, merupakan karunia yang besar. Sebagaimana orang awam, selalu berpendapat bahwa orang yang sudah menduduki tingkat makrifat selalu memiliki keistimewaan. Selalu berbeda dengan orang awam.

Keistimewaan yang mana? Sesungguhnya keistimewaan orang makrifat itu tidak menurut pandangan manusia, namun menurut pandangan Allah. Sehingga engkau tidak pernah tahu orang yang mendapat keistimewaan atau tidak. Kalaupun ada orang yang mengaku dirinya sudah makrifat dan mempunyai keistimewaan, misalnya doanya makbul mustajab, bisa meramal nasib, mengaku bisa bertemu dengan roh yang sudah mati atau segala macam bualan, maka hal itu merupakan suatu kebohongan.

Diambil dari buku Telaga Makrifat Karya Syaikh Ibnu Atha’illah

5 Juli 2012

PERTOLONGAN ALLAH AMATLAH DEKAT

oleh alifbraja

 

 

 

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.  (Al  Baqarah 214)

 

Dalam surat Al Ankabut ayat 2-3 Allah mengingatkan bahwa ia tidak akan membiarkan seseorang mengatakan bahwa dirinya telah beriman, sebelum ia mengujinya dengan berbagai ujian yang berupa penderitaan ,ketakutan , kegoncangan dan kepahitan hidup. Dalam surat Al Baqarah ayat 214 diatas Allah juga mengingatkan bahwa tidak mungkin bagi seseorang akan masuk syurga begitu saja sebelum datang padanya berbagai ujian dan cobaan yang berat sebagaimana yang pernah dialami orang orang dahulu.

Namun demikian betapapun beratnya ujian dan cobaan yang datang pada seorang Mukmin Allah pasti akan mendatangkan pertolongan padanya, asalkan ia tetap istiqomah , memohon padaNya dengan sabar dan shalat. Allah mengingatkan dalam surat Al Insyiriah :” Sesungguhnya disamping kesulitan ada kemudahan”. Dalam surat Al Baqarah ayat 45 dan 153 Allah juga mengingatkan kepada orang yang beriman agar selalu meminta tolonng pada Allah dengan mengerjakan shalat dan bersabar.

Dalam kehidupan sehari hari banyak fakta dan kejadian yang membuktikan kebenaran datangnya pertolongan Allah pada orang yang istiqomah dan selalu memohon pada-Nya. Mereka selalu lolos dari berbagai problem dan masalah yang dihadapi dengan pertolongan yang menakjubkan dari Allah swt. Berikut ini kami sampaikan beberapa kisah pengalaman orang orang yang mendapat pertolongan dari Allah secara menakjubkan, yang kami kutip dari beberapa sumber di internet. Mudah mudahan kisah dan pengalaman mereka bisa menjadi motivasi bagi kita dalam menghadapi berbagai problem dan masalah dalam hidup ini.

%d blogger menyukai ini: